SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Droga Krzyżowa to jedna z najbardziej przejmujących form pobożności szczególnie na Wielki Post.

Idziemy ostatnią Jezusową drogą. Towarzyszymy Mu rozważaniem, śpiewem, skupieniem, adoracją. A wszystko po to, by odkryć, że Jego droga krzyżuje się nieustannie z naszymi drogami. Jego krzyż i nasze krzyże.

           Znaki wiary w Ukrzyżowanego rozsiane są gęsto na polskich drogach. Krzyże przydrożne, krzyże przy szosie, w miejscach śmiertelnych wypadków, krzyże nad mogiłami. Krzyż czcimy w naszych domach, w szkołach, w szpitalach oraz w innych miejscach użyteczności publicznej.

 

W Kościele w Siemiechowie parafianie ukochali Śpiewaną Drogę Krzyżową której słowa i melodia zaczerpnięte są z Kalwarii a którą z wielkim zapałem i wzruszeniem odprawiał Świętej Pamięci Ksiądz Kanonik Stanisław Mękarski. Postarajmy się by zachować Tradycję naszych przodków i nadal Ją odprawiać z wielką pobożnością.

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m