SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

wybory na soltysa awers l

 

Ogłoszenie Wójta Gminy dot. zarządzonych wyborów sołtysa i członków rad sołeckich

Załącznik Nr  1  - Zgłoszenie Kandydata na sołtysa

Załącznik Nr  2 - Zgłoszenie Kandydata na Członka Rady Sołeckiej

Załącznik Nr  3 - Wykaz osób popierających kandydata

Załącznik Nr  4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Załącznik do Zarzadzenia nr 56 - Wzór upoważnienia dla męża zaufania

Zarządzenie Nr 56.2019 w sprawie określenia wzoru upoważnienia dla męża zaufania w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich

Zarządzenie Nr 55.2019 w sprawie ustalenia wzorów druków wyborczych staosowanych w wyborach sołtysów i członków Rad Sołeckich w gminie Gromnik

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Brzozowa

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Chojnik

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Golanka

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie  Gromnik

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Polichty

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa  w sołectwie Rzepienniki Marciszewski

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds.Wyborów o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Siemiechów

 

  Artykuł źródłowy znajduje się na stronie gminy gromnik.  

witaj szkolo

                                        "... I nowa bije już godzina,

                                           Nowy rok szkolny się zaczyna
                                    Już czeka szkoła i koledzy,
                                                     I w książkach zasób nowej wiedzy…”
                                                                                    
Jan Brzechwa

Czytaj więcej...

W związku z odmową przyznania pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Gromnik", prosi się mieszkańców, którzy zawarli umowy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni o niewpłacanie ustalonej w umowie kwoty.

(za www.gromnik.pl)

(...) Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu - po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej - przeniesione do rezerwy. (...)

Cały artykuł na stronie www.gromnik.pl

PROFIL SOŁECKI NA FB

siemiechow link do profilu soleckiego na facebooku 600 l

PROFIL PARAFIALNY NA FB

profil facebook parfia.siemiechow m