SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Trzej Królowie do Betlejem przybyli
Pokłon swój i dary Jezusowi złożyli
Wierząc że Zbawiciela świata ujrzeli
Do swoich krajów powrócili weseli.

 

 

Pójdźmy i my  Trzech Króli śladami
Z pokłonem do Dzieciątka i Jego Matki
Swe dary ukryte w sercu Jezusowi  dajmy
Modląc się serdecznie los swój powierzajmy.

 

Mirrą niech będzie cierpienie i uczciwa praca
Kadzidłem szczere uwielbienie Boga i wiara
Złotem nasze codzienne dobre czyny
Miłość i troska o szczęście rodziny.

 

Dary te ochoczo przyjmie Boże Dziecię
A my prośmy również o pokój na świecie
By władcy i wszystkie narody
Dążyły do miłości i zgody.

 

M.K.