SIEMIECHOW.PL

PIĘKNE MIEJSCE, DOBRZY LUDZIE. ZAPRASZAMY!

Zapachniało siano pod białym obrusem
Białe opłatki czekają  na ludzkie dłonie
Od blasku wigilijnej świecy ciepło się rozchodzi
Już  niedługo Zbawiciel się nam narodzi.

Czekając na przyjście Małego Jezusa
Raduje się nasze serce raduje się dusza
Bo wraz z Jego narodzeniem
Nadejdzie ludzkości zbawienie.

Na pogodnym niebie gwiazda zajaśniała
Uroczysta chwila w domu nastała
Radośnie błyszczy drzewko choinkowe
Szczęściem pachnie ognisko domowe.

Wokół wigilijnego stołu zebrała się rodzina
W ręku Taty płonie Gromnica
Słowa Ewangelii o Narodzeniu Pana
Wzruszonym głosem czyta Mama.

Pacierz ,prośby i dziękczynienie
Za Betlejem za Narodzenie
Śle do nieba cała rodzina
Zanim wieczerzać zaczyna.

Już Opłatki każdy trzyma w ręce
Składa serdeczne życzenia w podzięce
Za życie ,miłość i szczęście
Życząc Bożej opieki jak najwięcej.

Pobłogosław Jezu nas i te dary
Co je za chwilę spożywać mamy
Naucz nas dzielić się miłością i chlebem
O to z pokorą  prosimy dziś Ciebie. 

M.K.